Vacusol - kolektory na solární ohřev vody
Telefon ikona602 551 902 Dotaz / poptávka
Solární ohřev vody VacuSol

Solární ohřev vody VacuSol

Solární (či fototermický) ohřev vody představuje moderní, finančně dostupný a především vysoce efektivní způsob, jak ušetřit na teplé vodě. Se solárními kolektory VacuSol zvládnete uspořit 55 až 80 % nákladů na přípravu užitkové vody. Navíc s námi budete mít všechno bez zbytečných starostí – poskytneme vám poradenství, připravíme projekt, solární panely vyrobíme, nainstalujeme je na dům a zprovozníme je a nakonec za vás vyřídíme i papírování s dotacemi.
Solární ohřev vody VacuSol
Vacusol - vyřízení dotace

Maximální efektivita

Systémy založené na fototermickém ohřevu vody, které přeměňují sluneční záření přímo na teplo využívané k okamžitému ohřevu vody, se řadí mezi technologiemi využívající solární energii za jedny z nejefektivnějších. Termické kolektory navíc fungují relativně dobře i za špatného počasí (lépe než fotovoltaika) a v případě nepříznivých podmínek a sníženého výkonu se voda dohřeje z jiných zdrojů, třeba elektřinou, plynem nebo tuhými palivy. Díky tomu budete mít dostatek teplé vody do domácnosti, na sprchování nebo třeba i do bazénu, ať už nesvítí, prší, sněží, je zataženo nebo šero.

Úspora peněz a zbytečných výdajů

Solární systémy VacuSol výrazně ulehčí vaší peněžence. Ročně s nimi můžete ušetřit 55–80 % nákladů za ohřev vody v domě, nebo snížit výdaje za vytápění o 25–45 %. Celá investice se pak běžně klientům vrací do 5 až 10 let, což se dá ještě urychlit získáním dotace na solární ohřev vody v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Set na solární ohřev vody

VacuSol vám zprostředkuje celý solární systém se vším všudy. My totiž nejsme jen výrobci a dodavatelé samostatných panelů. Naopak vyrábíme, instalujeme a zprovozňujeme kompletní a plně funkční sestavy pro solární ohřev vody.

Základní sestava na ohřev vody se skládá z:

 • několika solárních kolektorů (v našem případě trubicových kolektorů VS 10 T)
 • nosné konstrukce, která může být přizpůsobena jakémukoliv typu střechy
 • zásobníku teplé užitkové vody (ve zkratce TUV)
 • hydraulické jednotky
 • solární regulace 
 • solárního odvzdušňovače
 • expanzomatu
 • ukončovací a propojovací sady mezi kolektory
 • nemrznoucí kapaliny

Výhodou takových solárních setů na ohřev vody je rovnou několik. Sestavy jsou vždy konfigurovány na míru konkrétnímu klientovi a jeho dispozicím – zaručíme, že všechno bude fungovat nejen správně, ale také efektivně. Máte všechno hezky pohromadě a nemusíte jednotlivé komponenty pořizovat od několika různých prodejců – my vám jednotlivé části dodáme. Navíc vám také odpadá stres spojený s instalací a následným provozem – zařídíme montáž i následný záruční a pozáruční servis.

Zkrátka se vyhnete náročnému a vysilujícímu hledání na internetu a zkoumání, kterou značku systému na solární ohřev TUV koupit, jakým směrem panely umístit, jak je správně upevnit, jak se o ně starat nebo snad dokonce i jak je opravit v případě poruchy. Místo toho se budete moct jednoduše těšit z budoucího šetření peněz.

Schéma solárního ohřevu vody
Schéma domu se solárním ohřevem vody
1
Ikona zavřít
1. Solární termický kolektor VS 10 T
(střecha)

Kolektory jsou nejspolehlivějším komponentem solárního ohřevu vody. Jsou nastavené tak, aby nevyrobily více teplé vody než je potřeba (v opačném případě totiž trpí některé součástky systému), zároveň mají v sobě pojistku k omezení teploty (aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívání, což zase může způsobovat degradaci pracovní kapaliny proudící mezi kolektory a zásobníkem).

2
Ikona zavřít
2. Zásobník TUV
(technická místnost)

Zásobníky TUV uchovávají teplou užitkovou vodu s ohledem na konfiguraci celého solárního systému. Teplota vody se v zásobnících pohybuje od 10–15 °C (odpovídá teplotě přívodní vody např. ze studny či vodovodního řadu) až do 50–90 °C, přičemž záleží, jak je solární systém navržen a kolik teplé vody je skutečně potřeba. Pro naprostou většinu rodinných domů postačí zásobníky TUV o objemu 200–300 litrů, pro větší RD volte 400–500 litrů, pro bytové domy jsou vhodné zásobníky o 500–3000 litrech.

3
Ikona zavřít
3. Čerpadlová skupina
(technická místnost)

Čerpadlová skupina se skládá z několika součástí. Hlavním komponentem je oběhové čerpadlo, které má za úkol po souhře se solárním regulátorem zabezpečit cirkulaci nemrznoucí kapaliny mezi kolektorem a zásobníkem. Mezi další součástky se řadí napouštěcí a odvzdušňovací armatura (důležitá věc pro uvedení solárního systému na ohřev vody do provozu a případný servis), barometr/manometr (ukazatel množství natlakované nemrznoucí kapaliny), zpětná klapka (proti samotížnému úniku tepla v době, kdy jsou kolektory chladnější než zásobník, typicky přes noc) a pojistný ventil (pro případné přetlakování systému).

4
Ikona zavřít
4. Solární regulátor
(technická místnost)

Solární regulátor hlídá teplotu ve vakuovém kolektoru a v zásobníku TUV. Regulace solárního ohřevu funguje na základě rozdílu teplot v těchto dvou zařízeních a spínání/vypínání oběhového čerpadla. Pokud je kolektor o 4–10 °C teplejší než zásobník, čerpadlo se zapne. Pokud naopak sluníčko už slábne a rozdíl teplot klesne pod 2–4 °C, čerpadlo se vypne (aby nedocházelo ke zbytečnému ochlazování zásobníku).

5
Ikona zavřít
5. Expanzní nádoba
(technická místnost)

Expanzní nádoba slouží k vyrovnání tlaku v systému na solární ohřev vody. Zpravidla se tlakuje o 0,5 bar méně, než je pracovní tlak v solárním okruhu.

6
Ikona zavřít
6. Kotel (neboli sekundární zdroj tepla)
(technická místnost)

Stávající (původní) kotel je nezastupitelným komponentem termického ohřevu vody. Ten totiž s instalací solárního systému přebírá roli sekundárního zdroje tepla a v případě nedostatku sluneční energie slouží k doohřátí vody na požadovanou komfortní teplotu. Nejjednodušším řešením je elektrická patrona vsazená přímo do zásobníku TUV, ale je možné napojit i jiné zdroje energie, např. kotel na tuhá paliva, plynový či elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo.

7
Ikona zavřít
7. Výstup na TUV a přitápění
(v domě)

Na konci celého procesu solárního ohřevu vody stojí výstup TUV a rozvod do topení. Teplou užitkovou vodu můžete využít v koupelně k mytí a koupání, v prádelně na praní nebo třeba v kuchyni k umývání nádobí. Pokud to parametry domu dovolují a umožňují, tak se solárním přitápěním/vytápěním si zase prohřejete domov v chladných zimních měsících.

7
Ikona zavřít
7. Výstup na TUV a přitápění
(v domě)

Na konci celého procesu solárního ohřevu vody stojí výstup TUV a rozvod do topení. Teplou užitkovou vodu můžete využít v koupelně k mytí a koupání, v prádelně na praní nebo třeba v kuchyni k umývání nádobí. Pokud to parametry domu dovolují a umožňují, tak se solárním přitápěním/vytápěním si zase prohřejete domov v chladných zimních měsících.

Schéma solárního ohřevu vody

1. Solární termický kolektor VS 10 T
(střecha)

Kolektory jsou nejspolehlivějším komponentem solárního ohřevu vody. Jsou nastavené tak, aby nevyrobily více teplé vody, než je potřeba (v opačném případě totiž trpí některé součástky systému), zároveň mají v sobě pojistku k omezení teploty (aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívání, což zase může způsobovat degradaci pracovní kapaliny proudící mezi kolektory a zásobníkem).

2. Zásobník TUV
(technická místnost)

Zásobníky TUV uchovávají teplou užitkovou vodu s ohledem na konfiguraci celého solárního systému. Teplota vody se v zásobnících pohybuje od 10–15 °C (odpovídá teplotě přívodní vody např. ze studny či vodovodního řadu) až do 50–90 °C, přičemž záleží, jak je solární systém navržen a kolik teplé vody je skutečně potřeba. Pro naprostou většinu rodinných domů postačí zásobníky TUV o objemu 200–300 litrů, pro větší RD volte 400–500 litrů, pro bytové domy jsou vhodné zásobníky o 500–3000 litrech.

3. Čerpadlová skupina
(technická místnost)

Čerpadlová skupina se skládá z několika součástí. Hlavním komponentem je oběhové čerpadlo, které má za úkol po souhře se solárním regulátorem zabezpečit cirkulaci nemrznoucí kapaliny mezi kolektorem a zásobníkem. Mezi další součástky se řadí napouštěcí a odvzdušňovací armatura (důležitá věc pro uvedení solárního systému na ohřev vody do provozu a případný servis), barometr/manometr (ukazatel množství natlakované nemrznoucí kapaliny), zpětná klapka (proti samotížnému úniku tepla v době, kdy jsou kolektory chladnější než zásobník, typicky přes noc) a pojistný ventil (pro případné přetlakování systému).

4. Solární regulátor
(technická místnost)

Solární regulátor hlídá teplotu ve vakuovém kolektoru a v zásobníku TUV. Regulace solárního ohřevu funguje na základě rozdílu teplot v těchto dvou zařízeních a spínání/vypínání oběhového čerpadla. Pokud je kolektor o 4–10 °C teplejší než zásobník, čerpadlo se zapne. Pokud naopak sluníčko už slábne a rozdíl teplot klesne pod 2–4 °C, čerpadlo se vypne (aby nedocházelo ke zbytečnému ochlazování zásobníku).

5. Expanzní nádoba
(technická místnost)

Expanzní nádoba slouží k vyrovnání tlaku v systému na solární ohřev vody. Zpravidla se tlakuje o 0,5 bar méně, než je pracovní tlak v solárním okruhu.

6. Kotel (neboli sekundární zdroj tepla)
(technická místnost)

Stávající (původní) kotel je nezastupitelným komponentem termického ohřevu vody. Ten totiž s instalací solárního systému přebírá roli sekundárního zdroje tepla a v případě nedostatku sluneční energie slouží k doohřátí vody na požadovanou komfortní teplotu. Nejjednodušším řešením je elektrická patrona vsazená přímo do zásobníku TUV, ale je možné napojit i jiné zdroje energie, např. kotel na tuhá paliva, plynový či elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo.

7. Výstup na TUV a přitápění
(v domě)

Na konci celého procesu solárního ohřevu vody stojí výstup TUV a rozvod do topení. Teplou užitkovou vodu můžete využít v koupelně k mytí a koupání, v prádelně na praní nebo třeba v kuchyni k umývání nádobí. Pokud to parametry domu dovolují a umožňují, tak se solárním přitápěním/vytápěním si zase prohřejete domov v chladných zimních měsících.

Využití solárního ohřevu vody

Solární kolektory k ohřevu vody v bazénu

Oblíbeným využitím termických solárních systémů, a to především v letních měsících, je solární ohřev bazénu. Díky němu se totiž budete moct pohodlně koupat v teplé vodě delší část roku a zároveň ušetříte na energiích. Při odpovídající konfiguraci můžete solární sestavu využít i přes chladnější období k přitápění v domě.

Přečtěte si více o solárním ohřevu bazénu a vody v bazénu.

Solární ohřev vody s přitápěním

Běžným doplňujícím řešením ke klasickému solárního ohřevu je napojení na centrální topení a využití solárního přitápění pro přechodné měsíce. V některých pasivních domech dokonce může solární topení plně nahradit stávající způsoby vytápění.

Přečtěte si více o solárních systémech pro ohřev vody a přitápění.

Cena solárního ohřevu vody

Cena za kompletní systém na solární ohřev TUV se odvíjí od konkrétní konfigurace, která se vytváří klientům vždy na míru a v níž se počítá s faktory jako počet lidí, zateplení, rozsah a velikost budovy, orientace domu apod. Ze své podstaty jsou tak ceny sestav solárních kolektorů téměř vždy rozdílné.

Avšak alespoň pro orientační představu můžeme nastínit, kolik takové panely na solární ohřev vody běžně stojí:

 • Pro čtyřčlennou rodinu v rodinném domě vás vyjde solární set se vším všudy zhruba na 140–170 tisíc korun.
 • Cena za solární systém na chatě startuje na 110–120 tisících korunách, přičemž záleží na počtu lidí a využitelnosti.
 • U solárních kolektorů pro bytové a panelové domy je situace nejsložitější, protože čím více lidí a čím větší objekt, tím více proměnných existuje a tím náročnější je vytvořit byť jen orientační odhad. Zkrátka jednoduchá tabulka neexistuje, ale rádi vám nastíníme cenu, pokud nám poskytnete bližší informace.

Co je součástí ceny za systém na solární ohřev TUV

Jak už bylo naznačeno výše, našim klientům dodáváme kompletní balíčky se vším všudy tak, aby se o nic nemuseli starat. Proto je do ceny solárního systému VacuSol zahrnut:

 • veškerý materiál a všechny komponenty (solární kolektory, konstrukce, základní metráž potrubí, čerpadlová skupina, expanzní nádoba, solární regulátor, nemrznoucí kapalina, příchytky, objímky a podobný konstrukční materiál)
 • práce
 • DPH

Je důležité zmínit, že jakmile jsme s klientem domluvení na počtu kolektorů a velikosti zásobníku (což se děje již v počátcích projektu), jedinou zbývající proměnou v rozpočtu představuje potrubí a jeho délka. Přestože se jedná jen o zanedbatelnou část celkové investice, je dobré s tím dopředu počítat.

Faktory ovlivňující cenu solárního termického systému

Kromě výše zmíněných okolností, které rámují cenu v počátcích projektu, se v celkové ceně za solární termické systémy se ještě odrážejí faktory, jak a na co ho budete používat. Nejnižší cenu proto zpravidla dostanete při pořízení pouze solárního ohřevu teplé vody. Naopak systémy na ohřev TUV s přitápěním, případně i s ohřevem vody do bazénu, bývají nákladnější v důsledku většího počtu panelů, jiného druhu akumulační nádrže nebo vyšších nároků na regulaci. U profi bazénů je v některých případech vhodná i spolupráce a konzultace s bazénáři.

S tím souvisí, že záleží i na reálném využití – poddimenzovaný solární termický systém vám nevygeneruje dostatek teplé užitkové vody a moc toho nepošetříte, naddimenzovaný naopak zase zbytečně přeplatíte v počáteční investici. Zkrátka špatně nakonfigurovaný systém výrazně ovlivní vstupní cenu i návratnost solárního ohřevu vody.

A v neposlední řadě vstupuje do ceny dotace na solární ohřev vody a kolektory. V současnosti  si můžete snížit vstupní náklady o 45 až 90 tisíc, a to v závislosti na dotačním programu a rozsahu systému na solární ohřev TUV. Podrobněji se jim věnujeme na stránce o dotacích na solární ohřev vody.

Naším cílem ve VacuSolu je tedy skloubit všechny tyto okolnosti a najít takové ideální řešení, které přinese skutečný užitek a zároveň ušetří peněžence. Pokud vás zaujal solární ohřev vody, chtěli byste se dozvědět více informací, nebo vás napadl nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit a kontaktovat nás prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo telefonu.

Princip solárního ohřevu vody

Solární systémy VacuSol fungují na principu solárního ohřevu vody pomocí fototermických kolektorů. To v praxi znamená, že naše kolektory v prvním kroku zachytí sluneční záření, v druhém je energie přeměněna na teplo, ve třetím se odvede speciálními trubicemi do zásobníku a nakonec dojde k předání tepla a ohřátí vody, která se dá využít v domácnosti.

Podrobnější popis celého principu najdete v našem článku, jak funguje solární ohřev vody.

Snadná a rychlá cesta k vašemu solárnímu ohřevu

 • Vstupní
  poradenství
 • Zaměření
  + projekt
 • odborná
  Montáž
 • Uvedení
  do provozu
 • Vyřízení
  dotace
Vacusol - Energetické úspory
Úspora
peněz
Vacusol - Energetické úspory
Panely
skladem
Vacusol - Energetické úspory
Rychle
a jednoduše
Vacusol - Energetické úspory
Pracujeme
po celé ČR
Vacusol - Energetické úspory
Dlouhá
životnost
Vacusol - Energetické úspory
Dotační
podpora

Proč zvolit nás

Jarda T.
Blansko
Na firmu VacuSol jsem dostal doporučení od přátel a nelituji. Instalace, komunikace a konečný výsledek byl KONCERT. Vakuový ohřev vody považuji za vynikající investici do budoucnosti a firmu DOPORUČUJI.
Ikona - hvězdy

Vybrané reference

Reference Sluneční ohřev užitkové vody pro bytový dům pomocí termických kolektorů
Sluneční ohřev užitkové vody pro bytový dům pomocí termických kolektorů
Reference Solární ohřev 250l pomocí třech fototermických kolektorů VS 10 T
Solární ohřev 250l pomocí třech fototermických kolektorů VS 10 T
Reference Ohřev užitkové vody se 3 panely na šikmé, sedlové střeše
Ohřev užitkové vody se 3 panely na šikmé, sedlové střeše
Reference Fototermické panely k ohřevu teplé užitkové vody
Fototermické panely k ohřevu teplé užitkové vody
Reference Solární ohřev vody s kolektory na střeše rodinného domu
Solární ohřev vody s kolektory na střeše rodinného domu
Reference Solární kolektory na rovné střeše na ohřev TUV pro restauraci
Solární kolektory na rovné střeše na ohřev TUV pro restauraci
Reference Vakuové solární kolektory k ohřevu vody v penzionu
Vakuové solární kolektory k ohřevu vody v penzionu
Reference Solární ohřev TUV pro bytový dům s rovnou střechou
Solární ohřev TUV pro bytový dům s rovnou střechou
Reference Sestava solárních kolektorů na ohřev vody pro čtyřčlennou rodinu
Sestava solárních kolektorů na ohřev vody pro čtyřčlennou rodinu
Reference Fototermický solární set na ohřev TUV v rodinném domě
Fototermický solární set na ohřev TUV v rodinném domě
Reference Tři solární kolektory pro ohřev vody v rodinném domě
Tři solární kolektory pro ohřev vody v rodinném domě
Reference Solární panely-kolektory na ohřev TUV pro bytový dům
Solární panely-kolektory na ohřev TUV pro bytový dům
Reference Solární kolektory na ohřev vody v létě a přitápění v zimě
Solární kolektory na ohřev vody v létě a přitápění v zimě
Reference Ohřev TUV pro výrobní halu a její průběžná temperace
Ohřev TUV pro výrobní halu a její průběžná temperace
Reference Solární ohřev vody pro pavilon nosorožců v Zoo Plzeň
Solární ohřev vody pro pavilon nosorožců v Zoo Plzeň
Reference Solární ohřev vody, bazénu a k přitápění v rodinném domě
Solární ohřev vody, bazénu a k přitápění v rodinném domě
Reference Solární ohřev se třemi vakuovými trubicovými kolektory
Solární ohřev se třemi vakuovými trubicovými kolektory
Reference Solární ohřev bazénu na léto a s přitápěním na zimu
Solární ohřev bazénu na léto a s přitápěním na zimu
Reference Solární systém na ohřev vody do domu, na bazén i přitápění
Solární systém na ohřev vody do domu, na bazén i přitápění
Reference Sestava šesti trubicových kolektorů na ohřev UV + přitápění
Sestava šesti trubicových kolektorů na ohřev UV + přitápění
Reference Menší systém na solární ohřev užitkové vody do domu
Menší systém na solární ohřev užitkové vody do domu
Reference Sestava solárních kolektorů na ohřev vody do domu a bazénu
Sestava solárních kolektorů na ohřev vody do domu a bazénu
Reference Dva vakuové trubicové kolektory na ohřev TUV v domě
Dva vakuové trubicové kolektory na ohřev TUV v domě
Reference Devět fototermických panelů na přitápění domu a ohřev vody
Devět fototermických panelů na přitápění domu a ohřev vody
Reference Kolektory na solární ohřev vody sluncem v rodinném domě
Kolektory na solární ohřev vody sluncem v rodinném domě
Reference Solární sestava 3 kolektorů na střeše rodinného domu
Solární sestava 3 kolektorů na střeše rodinného domu
Reference Čtyři solární kolektory na sedlové střeše rodinného domu
Čtyři solární kolektory na sedlové střeše rodinného domu
Reference Soustava dvou slunečních kolektorů na ohřev užitkové vody
Soustava dvou slunečních kolektorů na ohřev užitkové vody
Reference Solární systém s pěti kolektory na ohřev vody a přitápění
Solární systém s pěti kolektory na ohřev vody a přitápění
Reference Termické panely na boční stěně domu k ohřevu užitkové vody
Termické panely na boční stěně domu k ohřevu užitkové vody
Reference Osmdesát solárních panelů na ohřev vody na bytový dům
Osmdesát solárních panelů na ohřev vody na bytový dům
Reference Solární systém pro bytový dům na ohřev užitkové vody
Solární systém pro bytový dům na ohřev užitkové vody
Reference Soustava termických panelů na solární ohřev vody a přitápění
Soustava termických panelů na solární ohřev vody a přitápění
Reference Tři solární panely na rodinný dům pro ohřev vody
Tři solární panely na rodinný dům pro ohřev vody
Reference Systém tří kolektorů na solární ohřev vody na chatě
Systém tří kolektorů na solární ohřev vody na chatě
Reference Tři sluneční kolektory na ohřev TUV pro rodinný dům
Tři sluneční kolektory na ohřev TUV pro rodinný dům
Reference RD se čtyřmi solárními panely na střeše na ohřev UV
RD se čtyřmi solárními panely na střeše na ohřev UV
Reference Systém na ohřev vody do domácnosti, bazénu i přitápění
Systém na ohřev vody do domácnosti, bazénu i přitápění
Reference Systém na solární ohřev TUV a přitápění na rovné střeše
Systém na solární ohřev TUV a přitápění na rovné střeše
Reference Šestice fototermických vakuových kolektorů na fasádě domu
Šestice fototermických vakuových kolektorů na fasádě domu
Reference Sestava fototermických panelů na ohřev 250 litrů vody
Sestava fototermických panelů na ohřev 250 litrů vody
Reference Pasivní dům se solárním ohřevem vody (na bazén) a přitápěním
Pasivní dům se solárním ohřevem vody (na bazén) a přitápěním
Reference Dva solární kolektory na ohřev užitkové vody v domě
Dva solární kolektory na ohřev užitkové vody v domě
Reference Systém solárních kolektorů na rodinný dům s rovnou střechou
Systém solárních kolektorů na rodinný dům s rovnou střechou
Reference Termické panely umístěné na zahradě na ohřev UV + přitápění
Termické panely umístěné na zahradě na ohřev UV + přitápění
Máte dotaz?

Potřebujete poradit, jak na solární ohřev vody? Nebo vás zajímají podrobnosti o kolektorech VacuSol? Nabízíme nezávaznou konzultaci zdarma.

Napište nám své číslo a náš odborník se Vám ozve zpět hned, jak to půjde.

Dotaz / Nezávazná poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou.